Fills

Seria un assassí, o simplement l’esser més sumís, o fins i tot un pelacanyes.

Creixer dol…

i son petons que es perden, que es queden per allà flotant, perquè el que els havia de rebre fa que no els vol i els que els volia donar se’ls guarda a la butxaca.