REFLEXIONA… SI POTS.

La municipalitat com a somni val la pena, el govern municipal com a professió, em fa por!