Fills

Seria un assassí, o simplement l’esser més sumís, o fins i tot un pelacanyes.