Quaderns d’estiu: la fi de la quaresma eterna….

Aquesta casa, per sempre, forma part, del ideari Fenici. Alella em queda lluny, i durant unes setmanes vivim tots al ritme del sol a qui donem l’esquena la resta de l’any, i donem l’esquena a totes aquelles coses que son “tant importants” durant tot l’any.