*Sense Paraules

Sense Paraules, en un silenci obligat,
Que més enllà serà mutilació i oblit.