Va Per tu Toni // Va por ti Toni // Goes for you Toni.

En castellano después del catalan. In english after the spanish.

M’ha costat aquest matí, molt, entendre que t’havies mort. Directament he hagut de parar un moment, i tornar a començar el meu matí com si aquesta noticia, rebuda de resquitllada, no existís. Eren les set del mati del Diumenge, i entre el cafè i les ganes de marxar a correr, de sobte, el món s’ha aturat per respirar fora de lloc un petit instant. Ha estat etern. Ja no hi ets.


Aquest món que és global m’ha portat la noticia desde llocs tan llunyans com Alemania o Nova York, llocs, que tu, durant molt de temps vas fer propers, agermanant riures, acudits, vi, gastronomia i gent. Aquest món, aquest món tan gran però tan petit a la vegada queda orfe en la teva absencia vital, i aquesta fisica que poc a poc, els darrers mesos, ens has anat acostumant. L’absencia del teu “espai” d’aquell que omplies amb passió per la vida i sobretot per la gent, i per els somnis queda per un moment, i suposo que llarg, buit de qualsevol influencia. Quants de nosaltres hem passat hores amb tu sense que el temps tingués importancia? Quants? Aquest temps, avui ha entrat dintre meu com un atac de densitat absoluta i total, és el temps que t’ha faltat Antoniet, el temps que ha mancat perque fessis d’aquest mon, vinicola, i el teu personal, un món millor. Un temps que tu erets capaç de convertir en etern i que per tant feies que nosaltres, sense saber-ho, fessim part també de un petit espai de atemporalitat amb tot allò que de plaer comporta.

Tincs records teus per donar i vendre, molts bons i algun dolent…que vols que et digui. Suposo que l’amistat, sigui reciproca o no, deixa sempre aquest gust amarg del desig i la certesa en que les segones parts Si que podrien haver estat bones. Però tot el temps, tot aquest temps que de manera altruista tu vas dedicar als demés, ha estat aquell que potser t’ha faltat a tu mateix. No tot van ser flors i violes, es veritat, però alguns de vosaltres que sabeu qui era el Toni, reconeixereu que va viure donant-t’ho tot per el que ell creia, tu creies, que era el que s’havia de fer, i molts, moltissims sabem, que tots i cada un dels somriures que vas arrencar dels nostres llavis ens van donar forces per tirar endavant en moments en que: o no en teniem ganes o estavem cansats.
Records…aquell dia vas dir-me: “Jordi…no ens queda una altre que entrar allà, amb el millor dels nostres somriures i tirar endavant”. Doncs potser no en queda cap altre que aquesta, Toni, per molts de nosaltres, per la majoria de nosaltres, que vam tenir la sort de descobrir una alba a Nova york, o parlar del fred que feia a Dusseldorf a la Prowein, o lo dolentes que eren les truites de la portuguesa de Hamburg.

Toni, siguis on siguis, que sapigues que molts aqui et recordarem sempre.
____________________________________________________________________________________________________________
Me ha costado, esta mañana, mucho, entender que habías muerto. Directamente he necesitado parar un momento, y volver a empezar mi mañana con esta noticia, recibida como a escondidas, como si no existiera. Eran las siete de de la mañana del Domingo, y entre el café y las ganas de salir a correr, de golpe, el mundo ha parado para respirar fuera de sitio un instante. Ha sido eterno. Ya no estás.
Este mundo que es global, me ha traido la noticia desde sitios tan lejanos como Alemania o Nueva York, sitios, que tu, durante mucho tiempo hiciste próximos, hermanando risas, anecdotas, vino, gastronomia y gente.Este mundo, este mundo tan grande y tan pequeño a la vez queda huerfano con tu ausencia vital, y esta, fisica, a la que poco a poco, estos últimos meses, nos fuiste acostumbrando. La ausencia de tu “espacio”, ese que llenabas con pasión por la vida y sobretodo por la gente, y por los sueños, queda por un momento, y supogo que largo, vacio de cualquier influencia. Cuantos de nosotros hemos pasado horas contigo en las que el tiempo carecia de importancia? Cuantos? Este tiempo, hoy ha entrado dentro de mi como un ataque de densidad absoluta y total, es el tiempo que te ha faltado, Toni, el tiempo que nos restaba para que tu hicieras de este mundo, vinicola, y el tuyo personal, un mundo mejor. Un tiempo que tu eras capaz de convertir en eterno y que por consiguiente hacias que nosotros, sin saberlo, formaramos parte tambien de un pequeño espacio de atemporalidad con todo el placer que ello comporta.
Tengo recuerdos tuyos para dar y vender, muchos buenos, y alguno malo… que quieres que te diga. Supongo que la amistad , sea reciproca o no, deja siempre este gusto amargo del deseo y la certeza en que las segundas partes SI que podrian haber sido buenas. Pero todo el tiempo, todo este tiempo que de manera altruista tu dedicaste a los demás, ha sido ese que quizás te ha faltado a ti. No todo fueron campos de rosas, es verdad, pero alguno de vosotros, los que conociais a Toni, reconocereis que vivió, dandolo todo por lo que el creia, tu creias, que era lo que se debia hacer, y muchos, muchisimos sabemos, que todas y cada una de las sonrisas que nos arrancaste de los labios, nos dieron fuerzas para continuar adelante en momentos en que: o no teniamos ganas, o estabamos cansados.
Recuerdos…aquel dia que me dijiste: “jordi…no nos queda otra que entrar allí, con la mejor de nuestras sonrisas y echar para adelante”. Pues puede que no quede otra que esta Toni, para muchos de nosotros, para la mayoria de nosotros, que tuvimos la suerte de descubrir una alba en Nueva York, o hablar del frio que hacia en Dusseldorf por la Prowein, o lo malas que eran las tortillas de la portuguesa de Hamburgo.
Toni, estés donde estés, que sepas que muchos aquí te recordaremos siempre.
_________________________________________________________________________________

It’s been hard this morning , a lot, to understand that you were dead. Straight away I had to stop a little while, and re-start, my early morning as if this new, known as hidden, didn’t exist. It was 7 o’clock from Sunday, and on between of a coffee and a hurry to go for an early run, all of a sudden, this world stopped to breath out of the time, just for a second, and it’s been eternal. You are not here any more.

This world, global, gave me the news from so distant places as Germany or NY, these places that you made local, sewing together laughs, stories, wine, gastronomy, and people.This world, this such a big world, but so small some times will miss your vital absence, and the physic one, that slowly, these lasts months, you made us used to. The absence of your “space”, the one you use to fulfill with life passion and people passion and their dreams, stays for a moment, that will be long, empty from any influence. How many of us spent hours with you without that this time seemed important to us? How many? this Time, today entered inside me like an invasion of absolute density, and is the time that you missed, the time you needed to make from this world, the wine world and your personal one, a better one. A time, that you were able to become eternal, and that therefore made for us without knowing it, partners from a little piece of eternality with all the pleasure that this reports.

I have memories from you, to give and sell, loads of them are good, some bad…What do you want me to say. I suppose friendship, mutual or not, leaves always this bitter taste from the desire and the certitude on that second parts might be YES good. But all the time, all this time you gave to the others, might be the time you missed. Not everything was good, of course, but some of you, the ones you know him, will accept that he lived  giving everything for what he though, YOU thought, it was the correct thing, and many, many of us we know, that each one of your smiles given by you, gave us strength to go ahead in moments that we didn’t want or that straight away, we were tired.

Memories…this day you told me: “jordi…we cannot do anything else than entering there, with our best smile, and go ahead”. Perhaps Toni, we do not have anything left than this, the great majority of us, the ones we were lucky enough of discovering by you an sunrise in New York, talk about how cold it was during PROWEIN, or how bad they were the omelettes from the portuguese girl in Hamburg.

Toni, wherever you are, you shall know that we will remember you, FOREVER.

One Comment Add yours

  1. Anonymous ha dit:

    lo siento Jordi

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s